Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji publicznych w sprawie wprowadzenia e-faktur, co stanowi drugi etap implementacji Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce. Już od początku 2022 roku, przedsiębiorcy mogli na zasadzie dobrowolności korzystać z systemu KSeF, przygotowując się do przyszłych zmian, które wejdą w życie jako obowiązek od roku 2024. Zatwierdzenie przez Unię Europejską umożliwiło Polsce, obok takich krajów jak Włochy i Francja, wprowadzenie obowiązkowych e-faktur w transakcjach między przedsiębiorcami (B2B).

E-faktura przynosi ze sobą wiele korzyści, w tym podatkowych oraz biznesowych. Wprowadzenie systemu KSeF oznacza możliwość raportowania w czasie rzeczywistym, co jest odpowiedzią na szybkie tempo współczesnej gospodarki. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreśla, że analiza możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w celach podatkowych jest kluczowa dla zapobiegania oszustwom i nieprawidłowościom.

Wśród korzyści wynikających z wprowadzenia e-faktury wymienia się przede wszystkim szybszy zwrot VAT, który skróci się o 20 dni. Proces korygowania faktur stanie się łatwiejszy i szybszy. Dzięki przechowywaniu e-faktur w systemie KSeF, nie ma ryzyka ich zagubienia czy zniszczenia, co eliminuje konieczność wystawiania duplikatów. Ustrukturyzowany wzór faktury umożliwi automatyzację wielu procesów, co przekłada się na szybsze dokumentowanie transakcji i realizację płatności.

KSeF gwarantuje również wysoki poziom bezpieczeństwa. Dane oraz komunikacja w ramach systemu są szyfrowane, a autoryzacja w systemie zabezpieczona jest na najwyższych dostępnych poziomach. System utrzymywany jest przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) całodobowo.

Aby umożliwić szerokie korzystanie z systemu, Ministerstwo Finansów udostępnia darmowe narzędzia, takie jak Aplikacja Podatnika KSeF czy zintegrowana z systemem aplikacja e-mikrofirma. W planach jest również wprowadzenie Aplikacji mobilnej KSeF, która ułatwi wystawianie i zarządzanie e-fakturami w terenie.

Konsultacje publiczne w sprawie projektu ustawy oraz struktur logicznych e-Faktury są otwarte do 23 grudnia 2022 roku. Wszystkie uwagi i opinie są mile widziane, co świadczy o otwartości procesu legislacyjnego i chęci dostosowania nowych przepisów do potrzeb społecznych i gospodarczych.

Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024