Ostatni tydzień przyniósł znaczące zmiany w strukturach kierowniczych Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Po trzech dekadach służby, podinspektor Zbigniew Kołecki, pełniący funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Jego dotychczasowe obowiązki przejął komisarz Krzysztof Pasek, który do tej pory odpowiadał za dziedzinę prewencji w tej samej komendzie. Z kolei stanowisko Zastępcy Komendanta ds. prewencji objął nadkomisarz Jakub Komorowski. Insp. Przemysław Dębiński, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku, wręczył nowo mianowanym oficerom odpowiednie rozkazy, a także złożył gratulacje z okazji objęcia nowych funkcji.

Insp. Dębiński wyraził również swoje podziękowania podinsp. Zbigniewowi Kołeckiemu za lata poświęcone na służbę i wkład w zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko w powiecie otwockim, ale i w całym garnizonie stołecznym. Podkreślił, że Kołecki przez ostatnie trzy lata efektywnie dowodził jednostką, zawsze będąc wsparciem dla młodszych funkcjonariuszy.

W trakcie odprawy kadry kierowniczej, która odbyła się w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku, podinsp. Andrzej Borowski odczytał oficjalne rozkazy personalne wydane przez nadinsp. Pawła Dzierżaka, Komendanta Stołecznego Policji. W dokumencie z 19 stycznia 2024 roku zaznaczono zmiany kadrowe oraz oficjalnie wprowadzono nowych zastępców.

Obaj nowo mianowani zastępcy, kom. Krzysztof Pasek i nadkom. Jakub Komorowski, wyrazili wdzięczność za zaufanie, jakim zostali obdarzeni, oraz zobowiązali się do dalszej służby z największym zaangażowaniem. Kom. Pasek rozpoczął swoją karierę w policji w 1998 roku, przechodząc przez różne stanowiska kierownicze, a nadkom. Komorowski dołączył do sił policyjnych w 2002 roku, również zdobywając doświadczenie na licznych stanowiskach kierowniczych.

Źródło: https://otwock.policja.gov.pl/

Archiwum: luty 2024