Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Tegoroczna kampania rozliczeniowa trwa od 15 lutego do 2 maja. Usługa Twój e-PIT, przygotowana przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), już czeka na podatników, oferując zautomatyzowane rozliczenia za rok 2021.

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z e-Deklaracji, aby przesłać swoje PITy. W tym roku, już po raz czwarty, Ministerstwo Finansów oraz KAS oferują Polakom Twój e-PIT. Jest to usługa przeznaczona dla osób rozliczających się za pomocą formularzy PIT-37, PIT-38, PIT-28, oraz PIT-36. Dodatkowo, dostępne jest również oświadczenie o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, znane jako PIT-OP.

Magdalena Rzeczkowska, szef KAS, podkreśla popularność i efektywność Twój e-PIT, zaznaczając, że usługa ta zyskuje na popularności z roku na rok. W 2020 roku, niemal połowa ze wszystkich 18,3 mln elektronicznych deklaracji została złożona właśnie przez Twój e-PIT. Rok później, z 19,6 mln złożonych elektronicznie PIT-ów, ponad połowa, czyli 10 mln, została przesłana za pośrednictwem tej usługi, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38.

Twój e-PIT jest dostępny przez całą dobę, z każdego urządzenia z dostępem do internetu. Do 2 maja 2022 roku, podatnicy mają czas na zweryfikowanie, modyfikację lub zatwierdzenie swoich rozliczeń w usłudze. Po tym terminie, KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Dzięki temu, nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, jego PIT zostanie złożony w terminie.

Zeznanie PIT-28 za 2021 rok można składać do 28 lutego 2022, a zeznanie PIT-36 – do 2 maja 2022. Po 2 maja, podatnicy będą mieli dostęp do swoich zeznań i będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, oraz złożyć ewentualną korektę.

W usłudze Twój e-PIT dostępne są różne formy logowania, w tym przez e-Urząd Skarbowy (e-US), Profil Zaufany (PZ), e-Dowód, bankowość elektroniczną czy aplikację mObywatel. Podatnicy mogą również zalogować się danymi podatkowymi, podając PESEL, NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z poprzedniego roku, czy kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z poprzedniego rozliczenia.

Usługa oferuje również możliwość uwzględnienia różnych odliczeń, takich jak darowizny, ulgi rehabilitacyjne, ulga na Internet, ulga termomodernizacyjna, wpłaty na IKZE, czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Ponadto, przez Twój e-PIT można przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Po raz pierwszy małżonkowie, którzy w 2021 roku prowadzili działalność gospodarczą na ryczałcie lub podatku liniowym, mogą rozliczyć się wspólnie, nawet jeśli nie osiągnęli przychodów, nie ponieśli kosztów, ani nie mieli odliczeń z tego tytułu.

Podatnicy, którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, otrzymają wskazanie swojego mikrorachunku podatkowego, aby ułatwić płatności online. W przypadku automatycznego zaakceptowania zeznania, urząd skarbowy prześle informację o kwocie podatku do zapłaty w ciągu miesiąca od terminu płatności.

Zwrot nadpłaty podatku potrwa maksymalnie 45 dni, natomiast dla zeznań papierowych termin zwrotu może wynosić do trzech miesięcy.

e-Urząd Skarbowy (e-US), uruchomiony na początku poprzedniego roku, oferuje szeroką gamę usług dostosowanych do potrzeb różnych grup użytkowników. Korzystanie z e-US pozwala na oszczędność czasu, zapewnia bezpieczeństwo, umożliwia wygodne płatności i łatwy dostęp do informacji. Serwis jest systematycznie rozwijany i finansowany z Programu Polska Cyfrowa. Popularność e-US stale rośnie, zarejestrowano już ok. 52,9 mln logowań. Dostępne są również inne usługi, takie jak zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, wykaz mandatów karnych czy możliwość realizacji płatności online do organów podatkowych.

Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024