Warszawska Izba Administracji Skarbowej miała zaszczyt jako pierwsza w kraju świętować połączenie służb celnych i skarbowych. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, dedykowanej pracownikom i funkcjonariuszom Izby, gdzie kapelan ks. Marian Midura wygłosił homilię. W swoim przemówieniu wielokrotnie odwołał się do postaci Świętego Mateusza, patrona celników i poborców podatkowych, podkreślając wagę i odpowiedzialność pełnionej przez nich służby.

Msza Święta, wzbogacona o obecność pocztów sztandarowych różnych służb mundurowych, stanowiła godne otwarcie obchodów. Plac Krasińskich stał się areną uroczystego apelu, na którym zebrali się przedstawiciele samorządów oraz instytucji współpracujących z Krajową Administracją Skarbową. Wśród nich znalazł się Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na postępy w uszczelnianiu systemu podatkowego oraz zwalczaniu patologii finansowych.

Ważnym momentem uroczystości było nadanie sztandaru Izbie przez Ministra Morawieckiego, co stanowiło symboliczne uwieńczenie pracy nad budowaniem tożsamości Krajowej Administracji Skarbowej. Dyrektor Izby Robert Antoszkiewicz podkreślił znaczenie połączenia służb, efektywność działania administracji oraz znaczący wkład mazowieckiej Izby w budżet państwa, który wynika z obsługi ponad 40% wpływów z podatków. Wydarzenie to było również okazją do wręczenia awansów i mianowań na wyższe stopnie służbowe, co było wyrazem uznania dla zaangażowania i profesjonalizmu pracowników.

Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Archiwum: luty 2024