Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla osób bezrobotnych, zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Inicjatywa ta jest częścią projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie otwockim (I)””, który czerpie fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach regionalnego programu „”Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027″”.

W ramach tego programu, zainteresowane osoby mogą składać wnioski w okresie od 14 do 16 lutego 2024 roku. Aby kwalifikować się do udziału, kandydaci muszą być zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku i spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

  • Być osobą młodą w wieku 18-29 lat,
  • Pozostawać w długotrwałym bezrobociu,
  • Być osobą w wieku 50 lat i więcej,
  • Posiadać wykształcenie na poziomie ISCED 3 lub niższym,
  • Być osobą z niepełnosprawnością,
  • Być kobietą.

Program przewiduje wsparcie dla 18 osób spełniających powyższe kryteria, w tym dla 3 osób poniżej 30 roku życia. Przed otrzymaniem wsparcia, kandydaci przejdą ocenę umiejętności cyfrowych i w razie potrzeby zostaną skierowani na szkolenie „”ECDL BASE””.

Ważne informacje dotyczące składania wniosków:

  • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
  • Wnioski należy składać osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby urzędu: ul. Górna 11, 05-400 Otwock,
  • Konieczne jest wcześniejsze zaopiniowanie wniosku przez doradcę klienta,
  • Wnioski muszą być wypełnione na obowiązującym formularzu, bez modyfikacji lub usuwania elementów.

Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji, dzwoniąc pod numer 22 779 37 14 w. 226. Dodatkowo, w dniu 7 lutego 2024 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem. Spotkanie to odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górna 13.

Źródło: https://otwock.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024