Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Otwocku rozpoczyna nabór wniosków na organizację staży, finansowanych z Funduszu Pracy. Inicjatywa ta skupia się na dwóch głównych obszarach: algorytmie oraz programie regionalnym „”MAZOWSZE 2024″” skierowanym do osób bezrobotnych, które przekroczyły 50. rok życia.

ZASADY NABORU WNIOSKÓW:

Termin przyjmowania aplikacji ustalono na okres od 29 stycznia do 9 lutego 2024 roku. Dokumenty można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej (z podpisem elektronicznym) lub przesyłki kurierskiej. Wszystkie wnioski powinny być złożone na aktualnym formularzu, dostępnym na stronie internetowej PUP w Otwocku. Istotne jest, aby każda część wniosku była wypełniona czytelnie, bez modyfikacji lub usuwania jakichkolwiek części formularza.

KRYTERIA DLA PRACODAWCÓW I UCZESTNIKÓW PROGRAMU:

Pracodawcy ubiegający się o organizację stażu muszą spełniać określone warunki, takie jak brak postępowania upadłościowego czy zaległości w wypłatach czy składkach. Ponadto, nie mogą być karani za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat. Deklaracja zatrudnienia po zakończonym stażu na co najmniej 3 miesiące jest również wymagana. Osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Otwocku, mogą być skierowane na staż.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przewiduje się przyjęcie określonej liczby osób na staż. Pierwszy nabór zakłada organizację 30 miejsc w ramach algorytmu oraz 3 miejsca w ramach programu regionalnego „”MAZOWSZE 2024″”. Maksymalny okres stażu to 6 miesięcy. Organizator stażu pokrywa koszty badań lekarskich, a stypendium dla uczestników zostało ustalone na poziomie 120% zasiłku, co wynosi 1.790,30 zł brutto miesięcznie. Strona internetowa PUP zawiera niezbędne dokumenty oraz regulamin.

Źródło: https://otwock.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024