Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku rozpoczyna nabór wniosków na realizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych. Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy i obejmuje dwie główne kategorie: działania zgodnie z algorytmem oraz program regionalny „”MAZOWSZE 2024 – bezrobotni powyżej 50 roku życia””.

Termin i miejsce składania wniosków: Nabór trwa od 29 stycznia 2024 roku i będzie prowadzony do wyczerpania limitu środków finansowych. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku przy ulicy Górnej 1105-400, w godzinach pracy urzędu od 8:00 do 16:00, w sekretariacie (pokój Nr 14).

Sposób składania wniosków: Wnioski należy składać osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną (z podpisem elektronicznym) lub przez przesyłkę kurierską. Ważne jest, aby wnioski były wypełnione czytelnie i zgodnie z obowiązującym wzorem bez modyfikacji, chyba że chodzi o dodanie stron czy rozszerzenie rubryk. W przypadku otrzymania niekompletnego wniosku, starosta może wezwać do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni.

Warunki ubiegania się o organizację prac interwencyjnych: Pracodawcy mogą ubiegać się o zorganizowanie prac interwencyjnych, jeśli nie są w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego, nie zalegają z wypłatami i składkami, a także innymi daninami publicznymi. Osoby bezrobotne będą kierowane do odbycia prac interwencyjnych w ramach programu.

Dodatkowe informacje o programie: Przewidziana ilość miejsc pracy w ramach programu to 14, w tym 12 w ramach środków z algorytmu i 2 dla osób powyżej 50 roku życia. Urząd zastrzega sobie prawo do zmian w założeniach programu oraz liczby miejsc pracy. Maksymalny okres realizacji programu wynosi 6 miesięcy, a wysokość refundacji to 1.400 zł plus składka ZUS od refundowanej kwoty. Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.otwock.praca.gov.pl.

Źródło: https://otwock.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024