Rusza kolejna edycja kampanii rozliczeniowej PIT, która potrwa od 15 lutego do 2 maja bieżącego roku. Od teraz, w ramach usługi Twój e-PIT, podatnicy mają możliwość skorzystania z przygotowanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) deklaracji za rok 2021. Usługa ta jest dostępna również dla przedsiębiorców, którzy mogą przesyłać swoje PITy za pomocą systemu e-Deklaracje.

Twój e-PIT, będący już po raz czwarty w ofercie Ministerstwa Finansów i KAS, adresowany jest do osób rozliczających się na podstawie formularzy PIT-37, PIT-38, PIT-28 oraz PIT-36. Dodatkowo, oferuje on możliwość złożenia oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Magdalena Rzeczkowska, szef KAS, podkreśla rosnącą popularność usługi Twój e-PIT, wskazując na jej efektywność i wygodę. Przypomina, że w 2020 roku blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji została złożona przez tę platformę, a w 2021 roku liczba ta wzrosła do 19,6 mln, z czego ponad 10 mln to zeznania złożone za pośrednictwem Twój e-PIT, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane deklaracje PIT-37 i PIT-38.

Usługa Twój e-PIT jest dostępna przez całą dobę i można z niej korzystać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu. Do 2 maja 2022 roku podatnicy mają czas na weryfikację i ewentualną korektę swoich rozliczeń w ramach usługi. Po tym terminie, KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych, gwarantując tym samym ich terminowe złożenie.

W usłudze Twój e-PIT możliwe jest także składanie zeznań PIT-28 do 28 lutego 2022 roku oraz PIT-36 do 2 maja 2022 roku. Po 2 maja podatnik będzie miał możliwość podglądu swojego zeznania i pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), a także dokonania ewentualnej korekty.

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT, należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego (e-US) poprzez Profil Zaufany (PZ), e-Dowód lub bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel. Dodatkowo, logowanie do samej usługi możliwe jest również za pomocą danych podatkowych, takich jak PESEL, NIP i data urodzenia, kwota przychodu z rozliczenia za rok 2020 oraz kwota przychodu z jednej z informacji od płatników za rok 2021.

W ramach Twój e-PIT podatnicy mogą także uzupełnić swoje zeznania o przysługujące im odliczenia, takie jak darowizny, ulga rehabilitacyjna, ulga na Internet, ulga termomodernizacyjna, wpłaty na IKZE czy odliczenie wydatków mieszkaniowych. Możliwe jest również zadeklarowanie przekazania 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Po raz pierwszy, usługa umożliwia także wspólne rozliczenie małżonków, którzy w 2021 roku prowadzili działalność gospodarczą na ryczałcie lub podatku liniowym, ale nie osiągnęli przychodów ani nie mieli odliczeń z tego tytułu.

W przypadku podatników, którym wyniknie podatek do zapłaty, usługa Twój e-PIT wskazuje ich mikrorachunek podatkowy, umożliwiając wygodne dokonanie płatności online. W sytuacji, gdy zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy w ciągu miesiąca wyśle informację o kwocie podatku do zapłaty.

Zwrot nadpłaty podatku realizowany jest w ciągu 45 dni, a w przypadku zeznań papierowych termin ten wydłuża się do trzech miesięcy.

e-Urząd Skarbowy, dostępny na stronie podatki.gov.pl, to inicjatywa mająca na celu usprawnienie obsługi klientów KAS. Usługi oferowane w serwisie są ciągle dostosowywane do potrzeb użytkowników, zapewniając maksymalną wygodę w rozliczeniach podatkowych. Do tej pory, e-US odnotował około 52,9 mln logowań, a ponad 73,8 tys. pism ogólnych zostało przez niego przesłanych. Dostępne są również inne usługi, takie jak zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, wykaz mandatów karnych oraz możliwość realizacji płatności online.

Źródło: https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024